Företaget

Vi på CLAVER ska förena erfarenhet och kompetens med nyfikenhet på nya trender och företeelser. Vi ska utvecklas tillsammans med våra kunder och på så sätt skapa framtidens vinnarprodukter. Vårt mål är att ligga steget före i utveckling av nya produkter.

Vill vi ta fram en eller flera nya produkter bör det inte ta mer än 4 veckor från ide till färdig produkt för oss tack vare att vi själva står för designen av produkterna och har ett mycket brett kontaktnät av leverantörer. Vi har över 500 råvaror i lagerlistan.

Vi är inte främmande för att utveckla / bygga ut våra maskinlinjer, investera i nya maskiner eller råvaror som kan bidra till att vår produktion ökar om vi tror på en ide’. Vi arbetar aktivt och lägger stor vikt i produkt / företagsutveckling och blickar alltid framåt.

Våra ingenjörer arbetar ständigt med att förbättra produktiviteten. Målet är att förenkla processerna, snabba upp beslutsfattandet och investera i områden som direkt höjer kvaliteten och ökar antalet nya produkter.

Vårt mål är att ligga steget före i utveckling av nya produkter

Vårt måtto är: Vi behandlar alla kunder med lika värde, ”ingen kund är för liten, ingen kund är för stor”

Vill du bli återförsäljare?

Kontakta oss!